Договір оренди транспортних засобів

vselegko03 2011 M04 26
965
0
0
0

Диссертация- Виконання та відповідальність за договором оренди транспортних засобів Особливості  договору оренди транспортних засобів без екіпажу   Як вже було зазначено, відображаючи умови...

Диссертация- Виконання та відповідальність за договором оренди транспортних засобів

Особливості  договору оренди транспортних засобів без екіпажу

 

Як вже було зазначено, відображаючи умови сучасного цивільного обігу, новий Цивільний кодекс України визначив дві категорії договору оренди транспортних засобів. Одна з них – договір оренди транспортних засобів без екіпажу. В Україні в практиці господарюючих суб’єктів після   90-х років все частіше стали фіксуватись умови, пов’язані з передачею в оренду транспортних засобів без екіпажу. Так, за договором №8 від 03.08.1996р. [15], укладеним між Валківським АТП №16341 Харківського ТПВ “Автотранс” і ХБУ “Котломонтаж-504” про оренду автомобіля РАФ-2103 № 25-69 ХАБ, вказаний  мікроавтобус був переданий орендарю у тимчасове платне користування без водія. У договорі оренди вантажних вагонів №20 від 09.09.1996 р. між Управлінням Південної залізниці та Асоціацією “Сприяння” [16] передбачено супроводження вантажу провідниками орендаря, які повинні мати при собі пакет необхідних супроводжувальних документів (п. 3.3). Такий тип договорів опосередковує виключно орендні відносини, тобто, не тягне за собою обов’язків орендодавця щодо надання різноманітних послуг по управлінню та технічній експлуатації транспортним засобом, який передається  орендарю в володіння та користування. Наприклад, за договором димайз-чартеру або бербоут-чартеру це означає, що  в період дії договору судно в комерційному, адміністративному та навігаційно-технічному відношенні переходить у володіння фрахтівника. Судовласник отримує лише орендну плату за використання судна, яке знаходиться у його власності [49].

Саме з цієї причини в науковій правовій літературі договір оренди транспортних засобів без екіпажу не викликає суперечок  з приводу визначення його правової природи [86]. На відміну від договору оренди фрахтування на певний час з екіпажем його без сумнівів відносять до цивільно-правового інституту оренди [66, 62, 120].

Оренда транспортного засобу без екіпажу можлива в структурі договору оренди певного майнового комплексу, в інфраструктуру якого входить і транспортний засіб. Тісний технологічний зв’язок транспортного засобу з іншими речами в інфраструктурі майнового комплексу, їх загальне цільове призначення дає привід не виділяти оренду транспортного засобу в окрему угоду і розглядати її як складову договору оренди майнового комплексу або його структурного підрозділу.

Головним обов’язком орендодавця за договором оренди транспортного засобу  є передача транспортного засобу орендарю,  що відповідає загальній характеристиці правової природи орендних відносин. Цей обов’язок є визначальним  у договорі оренди, без якого, як зауважують вчені, не може бути договору оренди [73].

Зобов’язання  за загальним правилом повинне бути виконано належним боржником на користь належного кредитора [36].

Крім того, на орендодавця покладається  обов’язок надати транспортний засіб як предмет договору не тільки в його конструктивній основі, але й з обов’язковим комплектом приладдя, яке додається до того або іншого транспортного засобу. До них відносяться, наприклад, на морських та річкових судах – шлюпки та рятувальні круги, на автотранспорті – набір спеціальних інструментів для ремонту, запасне колесо, аптечка.   Прикладом є договір №3 від 18.01.1996 р. між АТП № 16327 Харьківського ТПВ “Автотранс” и  ПП “Валаам” про оренду  газовоза КАМАЗ-5320 № 00-21 ХАГ з причепом [17]. За цим договором арендодавець зобов’язується надати орендарю “протипожежний     інвентар    в     повному        комплекті      і  в робочому стані ( вогнегасник,  пісок, щити, тощо)”.

Передаючи орендарю транспортний засіб та комплект необхідного приладдя, орендодавець зобов’язаний надати також пакет супроводжувальних документів – паспорти транспортного засобу та шасі транспортного засобу, інструкції з експлуатації, технічний паспорт, сертифікат якості і так далі.

У договорі також може бути передбачена передача і не обов’язкових супроводжувальних речей, наприклад, бензин для автомобіля, що  передбачається додатковими умовами договору.

Але у будь-якому випадку, в імперативному порядку орендодавець повинен на момент передавання  привести транспортний засіб  у належний стан, що забезпечує його нормальну експлуатацію. Тобто, повинні бути прийняті всі засоби забезпечення придатності транспортного засобу та його складових частин (корпусу, двигуна, іншого приладдя) для цілей, передбачених в договорі, та його належного знаряддя.

У договорі оренди сторони можуть передбачити не тільки загальну характеристику придатності транспортного засобу до виконання своїх функціональних задач, але й конкретні будь-які максимальні або мінімальні технічні параметри транспортного засобу [75]. Такі заходи сторони договору можуть застосовувати з метою забезпечення належного технічного стану транспортного засобу. Наприклад, при оренді легкових автомобілів, які будуть використовуватись у спортивних  змаганнях ( перегонах ) важливим технічним критерієм буде можливо максимальна швидкість транспортного засобу, що надається в оренду. І якщо певний експлуатаційний параметр, що є визначальним для орендаря, задовольняє його, тоді питання про інші характеристики, які будуть мати другорядну роль (про колір, оформлення кабіни і так далі) можуть визначитись  через домовленість представити їх при прийманні-передаванні орендованого транспортного засобу в новому конструктивному рішенні, якого дійшли контрагенти.

Уявляється, що при умовах наведеного прикладу більш доцільним буде укладення не традиційного договору оренди транспортного засобу без екіпажу, тобто, без надання послуг по керуванню та технічній експлуатації, а договору оренди транспортного засобу  без надання послуг  по управлінню, але з наданням послуг по технічному обслуговуванню. Специфіка  експлуатації  гоночного автомобіля, що розглядався в наведеному прикладі, в тому, що з точки зору раціональності та професіоналізму технічне обслуговування більш зручно проводити власнику даного транспортного засобу, який, як правило, є творцем ексклюзивного швидкісного автомобіля, тому усвідомлений про всі технічні та технологічні особливості його виробництва та експлуатації.

Таким чином, в цьому випадку предметом договору оренди  буде не тільки саме транспортний засіб, а і його корисні властивості як конкретного транспортного засобу, які відновлені при ремонті або збережені при технічному обслуговуванні [75].

На відміну від договору оренди транспортного засобу з екіпажем для договору оренди транспортного засобу без екіпажу є актуальним питання про форму та місце передавання предмета договору.

Якщо місце  виконання не встановлено правовими актами або договором, не визначається звичаями ділового обороту або сутністю зобов’язання, виконання повинно бути проведено згідно з правилом, встановленим ч.3 ст.167 чинного Цивільного кодексу  – за місцем проживання боржника, а якщо боржником є юридична особа – за місцем її знаходження, тобто, в місці знаходження її постійно діючого органу.

Таким чином, якщо місце виконання договору оренди транспортних засобів не обумовлене, доцільним було б проводити передавання транспортного засобу  в місці його виготовлення або зберігання з попереднім повідомленням про це місце орендаря.

Як правило, транспортний засіб передається з постійного місця свого зберігання (находження), якщо воно не перебуває в експлуатації. Наприклад, так передаються транспортні засоби, що знаходяться в гаражі орендодавця, або повітряні, морські та річкові судна, місце постійного базування яких – аеропорти, морські порті, причали, пристані.

В іноземній (англійській та французькій) практиці фрахтування на термін передавання морських та річкових суден застосовується і такий спосіб визначення місця передавання транспортного засобу як “ренджа”. У цьому випадку в договорі передбачається, що остаточно порт (місце передавання) буде визначено фрахтівником або фрахтувальником в процесі виконання договору оренди [47].

Враховуючи технологічні особливості того або іншого транспортного засобу, в певних випадках  важливе значення має зазначення в договорі того місця передавання,  яке   за своїми технічними та функціональними характеристиками могло б сприяти перевірці показників рівня експлуатаційного стану транспортного засобу, в тому числі відповідності нормативного, згідно з документацією, стану тим реальним практичним перевірочним та випробувальним показникам. Це особливо важливо, тому що доведення некондиційного або неробочого технічного стану транспортного засобу після початку експлуатації викликає великі труднощі.

Співпраця контрагентів за договором оренди транспортних засобів має певний фідуціарний елемент, зокрема, під час тривалого періоду позитивної ділової та договірної співпраці предмет вказаного договору  на практиці переходить у володіння, у більшості випадків, без спеціального ретельного та професійного огляду. Має місце здійснення орендатором дій, які сприяють орендодавцю у виконанні договірного зобов’язання, прийняття кредитором виконання за договірним зобов’язанням, що запропоноване боржником [143] .Безумовно, такий характер взаємовідносин сторін веде до економії матеріальних ресурсів та часу обох контрагентів, підвищує їх ділову репутацію, сприяє закріпленню довірчих відносин сторін. Це повною мірою проявляється не як результат неформального відношення боржника до виконання своїх обов’язків, а його сумлінного відношення до інтересів кредитора з виявленням максимального піклування про належне виконання зобов’язання [143].

Оцените пост

0
Дальше