Yvision.kz
ru
Разное
399 782 жазбалар43 тіркелуші
Всяко-разно
0
21:59, 04 сәуір 2017

Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментімен өткізілген аттестаттауға байланысты мәселелерді түсіндіру бойынша семинар-кеңесіне ПРЕСС – АНОНС

Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментімен ҚР АШМ Қоршаған су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл бассейіндік инспекциясының он бес қызметшілерінің қатысуымен «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерін аттестаттаудан өткізу мәселелері бойынша қарастырылған семинар-кеңес өткізілді.

Департаменттің мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы А.К. Байгалиевпен аттестаттауды өткізудің негізгі тәртіптері түсіндірілді,  қатысушылардың ерекше назарына 11 құзыреттіліктің бар екендігі айтылды, оған сәйкес мемлекеттік қызметшілердің қызметтері сипатталатыны, мемлекеттік қызметшінің бейіндік білімінен басқа қалыпты жұмысы үшін тиісті дағдылар жиынтығы және икемінің болуы кезекті тиімді жұмысы үшін қажеттігі баяндалды.

Бірыңғай құзыреттілік шеңбері әрбір мемлекеттік қызметшінің жеке және кәсіптік мінездемелерін анықтауға мүмкіндік беретін болады.

Тұтас алғанда, өткізілетін аттестаттау, негізге алынған мемлекеттік міндеттерді іске асыруға бағытталған маңыздылығына назар аударылды.

Құзыреттілік бойынша бағалау «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» реформасының бір бағыты кәсіби мемлекеттік аппарат құруды орындауға мүмкіндік береді, бұл мемлекетке және халыққа қызмет етудегі негізгі қағида болып табылады.

Баяндамада барысы кезінде тиісті бейнеролик көрсетілді.

Кездесу барысында қатысушылардың қойылған сұрақтарына Департаменттің бас маманы тарапынан жауап берілді.

 

АНОНС по проведенному Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы семинар-совещанию по разъяснению вопросов аттестации

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы проведен семинар-совещание с участием пятнадцати сотрудниками Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК, на котором рассмотрены вопросы проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

Главным специалистом управления государственной службы Департамента Байгалиевым А.К. разъяснены основные процедуры проведения аттестации, особое внимание присутствующих уделено 11 компетенциям, по которым характеризуется деятельность государственных служащих, поскольку для нормальной работы государственный служащий должен иметь не только профильные познания, но и соответствующие навыки и умения, которые необходимы служащим для последующей эффективной работы.

Единые рамки компетенций позволят определить личностные и профессиональные характеристики каждого государственного служащего.

В целом, внимание присутствующих уделено значимости проводимой аттестации, направленной на реализацию основопологающих задач государства.

Оценка по компетенциям позволит выполнить одно из направлений «Плана нации – 100 конкретных шагов» по формированию профессионального государственного аппарата, для которого важным принципом является служение народу и государству.

Выступление сопровождалось демонстрацией соответствующего видеоролика.

Сотрудником Департамента даны ответы на поставленные вопросы присутствующих.

 
0
404
0