Yvision.kz
ru
Разное
399 783 жазбалар43 тіркелуші
Всяко-разно
0
04:09, 04 сәуір 2017

«Адал ұрпақ» сыбайлас жемқорлықсыз қоғам үшін!

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және  сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті (бұдан әрі-Департамент), Алматы қаласы  Білім басқармасымен бірлесе отырып, №19 мектепте «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мен «Адал ұрпақ» еріктілер клубтарының жұмыстары»  атты семинар кеңес өткізді.

Семинар кеңеске Департамент қызметкерлері, «Нұр Отан» партиясының, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мен мектеп ұжымы қатысты.

Департаменттің Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының  бас маманы Сайлау Оразов Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы,   Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл», «Әдеп кодексі» заңдарын және Елбасының бес институционалдық  реформасы аясында «100 нақты қадам» Ұлт жоспары кәсіби мемлекеттік аппарат құру мен 2017 жылдың екінші жартысында «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерді аттестаттау  туралы  мәселелерді  жан-жақты   түсіндірді.

Мектеп директоры Назира Сәрсембаева өз сөзінде 2016 жылдың қыркүйек айынан «Адал ұрпақ» еріктілер клубы өз жұмысын бастады. «Адал ұрпақ» еріктілер клубының негізгі мақсаттары оқушылар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, алдын алу, оқушыларға кеңінен насихаттау жұмыстары кеңінен тоқталды. «Адал ұрпақ» еріктілер клубына мектептің 8-11 сынып оқушылары мүшелікке қабылданып, қазіргі таңда олардың саны 55-ке жетті. Мектептің тәрбие жөніндегі орынбасары Е.С. Шкилованың басшылығымен «Адал ұрпақ» еріктілер  клубы тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған жұмыстар жүйелі түрде  жүргізілуде. Клуб мүшелері өнегелі ортаны, отанға деген сүйіспеншілік, жауапты бастамашыл және әлеуметтік құзырлы азаматты және патриотты қалыптастырудаға сұхбаттарға ұдайы қатысып,  өз ойлары мен пікірлерін білдіреді.  Барлық өткізілген шараларға мектеп инспекторы қатысып отырады.

 

«Адал ұрпақ» за общество без коррупции!

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы (далее - Департамент) совместно с Управлением  образования города Алматы в школе № 19 проведено  семинар-совещание на тему: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мен «Адал ұрпақ» еріктілер клубтарының жұмыстары жөнінде».

На семинар совещании приняли участие сотрудники Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы, представители партии «Нұр Отан» и неправителственных организаций, а также  коллектив  школы.

Главный специалист Управления профилактики коррупции, Департамента   Сайлау Оразов   разъяснил Антикоррупционную стратегию РК на 2015-2025 годы, законы РК «О государственной службе», «О противодействии коррупции», «Этический кодекс» и первую институциональную реформу Плана нации «100 конкретных шагов» по формированию профессионального государственного аппарата на проведение комплексной аттестации государственных служащих корпуса "Б".

Директор школы Назира Сарсембаева сообщила, что в сентябре 2016 года начал функционировать школьный клуб «Адал ұрпақ». Основной задачей школьного клуба является формирование антикоррпционной культуры в школьной среде. В школьный клуб «Адал ұрпақ» входят учащиеся 9-11 классов в количестве 55 человека. В школе ведётся целенаправленная работа антикоррупционной направленности членами добровольного школьного клуба «Адал ұрпақ» под руководством  заместителя директора по воспитательной работы Е.С. Шкилевой.   Члены клуба участвуют в проведении бесед по нравственному развитию, любви к родине, формированию ответственного, инициативного и социально компетентного гражданина и патриота.  В подготовке и проведении данных мероприятий активно участвует школьный инспектор.

   
0
1771
0