Yvision.kz
ru
Разное
399 774 жазбалар42 тіркелуші
Всяко-разно
0
06:55, 22 наурыз 2021

20 наурыз - Зияткерлік күні - Даналық пен білім күні ⠀

20 наурыз - Зияткерлік күні - Даналық пен білім күні ⠀

⚜️Қазақ фольклоры - халық даналығының бесігі. Ол өзінің терең мазмұнымен, көркем бейнелеу шеберлігімен, жас ұрпаққа тәрбиелік және тағылымдық құндылығымен ерекшеленеді.

⚜️Қазақ халқының ауызша поэтикалық шығармашылығы мұқият сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келеді.

⚜️Батырлық аңыздар, лиро-эпостық жырлар, дәстүрлер мен аңыздар терең патриоттық сипатқа ие. Олар ұлттық бірлік, қайсарлық, табандылық мотивтерімен сусындап, отбасылық құндылықтарды бейнелейді.

⚜️Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин және басқалары - қазақ халқының көрнекті ағартушылары.

⚜️Абайдың ағартушылық идеялары үлкен қолдау тауып, ХХ ғасырдың басындағы зиялы қауымның қолдауына ие болды. Жаңа ағартушылық жұмыс өз уақытына арналған озық идеялармен: ұлттық бірегейлікті бекіту, мемлекетті дамыту жолдарын іздеу және оның мүдделерін қолдау жолымен серпінді түрде байытылды.

⚜️Қазақ халқының ағартушылары ұлттық тәуелсіздік идеясын ағарту саласында дамытып, сол арқылы ұлт болашағын қалыптастыру керек деп санады. Бүгінгі таңда көрнекті педагогтардың еңбектері қоғамның адамгершілік мұраттарын көтере отырып өзекті болып қала береді.
___________

⚜️20 марта – Зияткерлік күні - День мудрости и знаний

⚜️Казахский фольклор - колыбель народной мудрости. Он отличается глубоким содержанием, мастерством художественного слова, воспитательным и поучительным значением для молодого поколения.

⚜️Устное поэтическое творчество казахского народа бережно хранится и передается из поколения в поколение.

⚜️Героические сказания, лирико-эпические поэмы, предания и легенды глубоко патриотичны. Они пронизаны мотивами народного единства, стойкости духа, целеустремлённости и отражают семейные ценности.

⚜️Выдающимися просветителями казахского народа по праву являются Абай Кунанбаев, Шокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин и другие.

⚜️Просветительские идеи Абая получили большую поддержку и были подхвачены интеллигенцией начала ХХ в. Новое просветительство динамично обогащалось передовыми для своего времени идеями: утверждение национального самосознания, поиски путей развития государства и отстаивание его интересов.

⚜️Просветители казахского народа считали, что идею национальной независимости необходимо развивать на ниве просвещения и таким образом формировать будущее нации.


⚜️И сегодня труды выдающихся просветителей остаются актуальными, неся в себе нравственные идеалы общества.
#NurOtan

0
405
0