С++ тіліндегі есептер

Данияр Мырзаканов 2010 M10 11
9509
45
31
0

А(4*4) нақты массиві берілген.Массивтің әр бағанасының оң элементтерінің қосындысын және санын есептеу. #include <stdio.h>#include <conio.h>#define n 4void main(){int a[n][n];int...

А(4*4) нақты массиві берілген.Массивтің әр бағанасының оң элементтерінің қосындысын және санын есептеу.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define n 4
void main(){
int a[n][n];
int i,j,s,k;
printf("\nMassivti engizinin \n");
for(i=0;i<n;i++) {
for(j=0;j<n;j++)
scanf("%i",&a[i][j]);
}
for(j=0;j<n;j++){
k=0;s=0;
for(i=0;i<n;i++){
if(a[i][j]>0){
s=s+a[i][j];
k++;
}
}
printf("\n%i bagan kosindisi  %i zhane on sandar sani %i",j+1,s,k);
}
getch();
}

Оцените пост

28

Комментарии

0
C-есептері болса жибериндер
0
отиниш! мына турбо пасакльда жазылган есепти с++ тилине коширип беренизши, умытып калыппын с++, бастап курып едим, шатасып кеттим.
Program kol;
const n=36;
var i:integer; xs, sum, sum1, q, mx, tx: real;
x:array [1..n] of integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
write ('x',i,'->');
readln (x[i]);
end;
xs:=0;
sum:=0;
sum1:=0;
for i:=1 to n do
begin
sum:=sum+x[i];
end;
xs:=sum/n;
for i:=1 to n do
begin
sum1:=sum1+sqr(x[i]-xs);
end;
q:=sqrt(sum1/(n-1));
mx:=q/sqrt(n);
tx:=xs/mx;
writeln ('matematikalyk kutu xs->', xs:6:2);
writeln ('ayit ortasha kvadraty Mx->',mx:6:2);
writeln ('daldiktin korsetkishi Tx->',tx:6:2);
end.
0
минекей
#include
#include
#include

int main()
{
int X[4];
int n=4;
int i;
float xs, sum, sum1, q, mx, tx;
clrscr ();
for (i=0; i {
printf("X[%d]=",i);
scanf("%d",X[i]);

}
sum=0;
xs=0;
sum1=0;

for (i=0; i sum=sum+X[i];
}

xs=sum/4;

for(i=0;i sum1=sum1+(X[i]-xs)*(X[i]-xs);
}

q=sqrt(sum1/(n-1));
mx=q/sqrt(n);
tx=xs/mx;

printf (" matematikalyk kutu xs=%f\n", xs);
printf (" ayit ortasha kvadraty mx=%f\n", mx);
printf (" daltiktin korsetkishi tx=%f\n", tx);
getch();
return 0;
}
0
В есеби жайга жуык осыны шыгарып бериндерш
Показать комментарии