место в рейтинге
 • 339501
 • 2935
 • 221
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Недолюбленные девочки и залюбленные мальчики

Дом какого-нибудь дяди, наполненный сытыми и довольными гостями, и один из двоюродных братьев - распустившим хвост павлином - в центре их одобрительного внимания. "Джигит! Маладес! Апчу!" - и все в таком роде. А по стеночке невидимыми тенями многочисленные двоюродные сестры.

Это картинка из моего детства, она навсегда осталась в моем сознании. Девочек, куда бы мы с родителями не приезжали в гости, всегда было много - работящие, прилежные, серьезные, подчеркнуто небалованные и не капризные, они производили удивительно "взрослое" впечатление. А рядом всегда бегали их залюбленные братья.

Девочки не были затурканы, в смысле жестокого обращения или чего-то такого, а мальчики избалованы вседозволенностью - не поймите превратно. Нет, всего навсего - одни получали избыточное внимание и любовь взрослых, а другие, откровенно говоря, ничего. Одних постоянно ласкали старики, а с другими обращались, я бы даже сказала, сурово. Не жестоко, не бессердечно, но без видимой теплоты. Не припомню случая, когда в центре дастархана, за которым собрался весь аул, оказалась бы девочка, и все одобрительно цокали языками, а она довольная улыбалась.

Все поколения казахских женщин, вплоть до 2000-х годов - 
это поколения женщин, недолюбленных в детстве. Я не буду тут расписывать, что это значит для национального характера - тема давно раскрыта психологами.

Меня эта закономерность начала раздражать задолго до того как я прочитала первую книжку по психологии. Мне было лет 5, когда я поставила подножку кузену, который бежал самодовольный с огромной горстью конфет после стариковского дастархан-бенефиса. В другой раз пролила на кого-то горячий чай, потом дала кулаком под дых. Иногда разодравшись со всеми, я бежала к бабушке, и тогда она, обняв меня и жалея, приговаривала: "Э-э-э-й, бай-гыз, озынде де бар". Может быть, она была права. Я и сейчас, отражая словесные удары, объединившихся в стаю мужичков, иногда думаю - эээй, озынде де бар.

Но каждый должен вести свою битву, как может!

Со всемирным Днем девочек вас! Выпьем за то, чтобы в Казахстане не осталось ни одной недолюбленной девочки!

Gulnara Bazhkenova Bazhkenova
11 октября 2014, 14:23
8015

Loading...

Комментарии

Shpak
0
0
Мнение женщины для казахов ничего не значит....
Были великие женщины у ногаев/татар, - Сююмбике...
Были великие женщины и у киргизов, - Курманджан Датка...
У казахов таких не было...

Кодекс казахской женщины (если не трудно переведи)

Қара суды жағалай қаз барады,
Анасынан айырылып қыз барады.
Қара суға қан кұйсаң, ағар- кетер,
Жат кісіге қыз берсең, алар-кетер!
- Жылама, бикем, жылама,
Көзіңнің жасын бұлама!
Ұл боп тусаң әйелден
Сені мұндай қыла ма?!
Бүркендіріп қоя ма,
Көздің жасын бояма,
Біз бермейік десек те,
Мал бергенін қоя ма?!
Ол кеңеске кірмессің,
Тұр десек те, тұрмассың,
Өзіңе билік тиген соң ,
Жұртыңа тұлға болмассың!
Сен жылайсың: «Үйім!» - деп,
«Жиғаным- қызыл бұйым!» - деп.
Әкең сенің ойлайды:
«Отырғаны баламқиын!»-деп.
Сен ойлайсың: «Барсам!» - деп,
«Бір үйге тұлға болсам!» - деп.
«Өз алдыма мал салып,
Адамшылық құрсам!» - деп.
«Жас отауға кірсем!» - деп,
«Барша манат кисем!» - деп,
Тілеуің бекем алдыңда:
«Әлдилеп бала сүйсем!» - деп,
Сәрсенбі күні тойыңыз,
Құтты болсын тойыңыз,
Тілеулі құтты тойыңда
Көп жылауды қойыңыз!
Жыламай құлақ салыңыз,
Бұл сөзіме наныңыз!
Мен айтамын өсиет
Тыңдап, ұғып алыңыз!
Мұнан көшіп кетерсің,
Шын еліңе жетерсің!
Тең құрбың шықса алдыңнан,
Ойнап, ойлап өтерсің.
Тең кұрбың келіп сөйлесер,
Қалжыңдасып ойнасар,
Жақсы-жаман екеніңді
Ойнаған болып барласар!
Құрбың келсе, күлгейсің,
Әдеппенен жүргейсің!
Салмақпенен сөз сөйлеп,
Жақсы жауап бергейсің!
Бұл барғаннан барарсың.
Ата-енеңе барарсың!
Дүниесін құрметтеп,
Қабағына қарарсың!
Құлдай малын баққайсың,
Күндей жұмыс қылғайсың!
Ата-енеңе жаққайсың!
Ата-енең айтар: «Келінім!» - деп,
«Келінім жақсы елім!»-деп,
«Бөтен жақ жат жұртына
Жақсылығың білінер!» - деп.
Қораңа бөліп мал берер,
Алдыңа келіп дәм берер!
Арқан есіп, жүн түтіп,
Адамшылық құра бер!
Адам болсаң, өлмессің ,
Еш жамандық көрмессің!
Жақсы болсаң, білерсің!
Жаман болсаң, білмессің!
Күйеуіңді күткейсің,
Өз басын құрмет еткейсің!
Қанша көңілің қалса да,
Біріңе-бірің түтпейсің (тұтпайсың)!
Жыртық қылма киімін,
Шашпа жиған бұйымын!
Күйеуің келсе бір жақтан,
Оңай қылып тұр қиынын!
Біріңді-бірің құрметтеп
Қызықпенен күнелтсең!
Келістіріп дүниесін,
Ақ сұңқардай түлетсең!
Шариғаттың белгісін,
Білсең жақсы үлгісін!
Сөзге сынық қылдырмай,
Күтсең жақсы құрбысын!
Аз асыңды көп етсең,
Көп асыңды көл етсең,
Бар асыңды даяр қып,
Қонақты сыйлап жөнелтсең,
«Мұнша қызмет қылды!»-деп,
Күйеуің көңілі жай болар:
«Малым адал болды!» - деп.
Кұл жұмсасаң, қорлама,
Тіл алмаса, зорлама!
Тәтті, дәмді асыңды
Одан бөлек ұрлама!
Құл жұмсасаң, ұрмаңыз,
Оған қорлық қылмаңыз,
Жетім хақын ойлаңыз!
Бұл сөзіме наныңыз!
Өзің сараң болмаңыз,
Сараңдық атақ алмаңыз,
Қонақ қонса үйіңе,
Табағына шек-қарын салмаңыз!
Жаман қатын белгісі:
Әр неден жоқ үлгісі,
Қатты болар ұйқысы,
Шірік болар терісі.
Жаман қатынның белгісі:
Әр неден жоқ үлгісі,
Сасық болар үй-іші,
Одан жаман өз иісі,
Еш келмейді келісі!
Талқан түйіп, қиып берер,
Қарны тойсын деп берер,
От басылық боқтығын
Төр алдына ап келер!
Аяқ болар құмғаны,
Қолын малып жуғаны.
Үсті-басы боқ болар,
Қас құдайдың ұрғаны!
Шашы жүрер жалбаңдап,
Балағы жүрер салбаңдап.
Маңдайдан шашы бұрқырар,
Екі емшегі салақтап!
Ол - адамнан ұялмас,
Өзінің дүниелігін жия алмас!
Өзінің малын танымас,
Қатын болып дәнемеге жарамас!
Заманының азғаны,
Аттап байтал озғаны,
Некесізден хан тұрып ,
Қайран қазақ тозғаны!
Сарғайып атқан сары таң
Сәуле беріп көрінді.
Оқыра жүген бурыл ат
Тұсыңда сенің бүгілді.
Мінгенде атың боз ала,
Күйеуің жап-жас бозбала,
Пайғамбар қызын ұзатқан,
Солар бір салған жол ғана!
Қыстай бір тіктің сыңсыма,
Айтарым, жар-жар, сыңсыма!
Әжептәуір бала едің,
Обалың қырық бір жылқыға!
Бұрынғы заманда «сыңсыма» -
дейтін сарт қолы бір мата болушы еді,
ұрғашылар көйлек киюші еді.
Алдыңғы «сыңсыма» дегені - сол,
соңғысы - «жылама» дегені.
Күйеуің жүр күлімдеп,
Қолына тиіп жылқысы.
Ата-енеге жақпайды
Келіннің шайпау тілдісі .
Ұзатпай сені кайтеді,
Зылиқа, Зәуре-екі апаң
Апаңның салған үлгісі!
Мінгенде атың жиренше,
Тықыршып тұрмас мінгенше,
Шын ақылың кіргенше,
Ақтайлақ шығар інгенше!
Мінгенде атың боз ала,
Күйеуің жап-жас бозбала,
Тана бір моншақ тағарсың,
Тұңғышың болсын қыз бала!
Сәрсенбі күні той етер,
Дүрілдеп, желдеп қой кетер,
Сен кетсең, шешең жүдейді,
Келіні келіп күнелтер!
Әуеден ұшқан сонадай
Саялы жерге қонады.
Артыңда сіңілің жоқ болса,
Шешеңе қиын болады!
Мінгенде атың алады,
Теңселе басып барады .
Жыламай аттан, бикем-ай,
Апарып шешең салады!
Мінгенде атың алады,
Тең құрбың мұнда калады.
Жыламай аттан, бикем-ай,
Жаз бір, күз бір барады!
Мінгенде атың теңбіл көк,
Тең кұрбың қалды мұнда кеп.
Орамал берсең, барша бер,
Мақтайды сені мына көп.
Есіктің алды құмдақ-ты,
Құмдақтан қоян зымырапты.
Атасы басқа жау жеңге
Отауға салып тыңдапты.
Есіктің алды тастақ-ты,
Тастақтан қоян бас бақты.
Атасы басқа жау жеңге
Отауға салып тастапты.
Есіктің алды шашу ойын
Шешең бір шашар шашуын!
Қалыңға берген кырық жылқы
Кешке де алар ашуын!
Жайықтан ұшқан жалғыз қаз,
Еділден ұшқан екі қаз,
Біреуі шаңқап, бірі боз,
Сандығың толған сары бөз!
Әуеден ұшқан көбелек,
Күйеуің жаман сүмелек,
Келіншек болып түскен соң,
Күн көрсетпес төпелеп.
Почему это у казахского народа не было выдающихся женщин?
Если судить строго, то можно выделить Томирис, конечно в то время не было еще понятия казахского народа. Но если углубляться в историю, то казахи корнями уходят в то время и к тем людям.

Но если взять именно времена средневековья, и то время, когда уже было казахское ханство.
К примеру, Бопай ханым, это сестра хана Кенесары. Та казахская женщина, которая рассекала на лошади с луком и защищала казахскую степь.
Томирис к нам никакого отношения не имеет. У вас примитивное понимание истории. Мы даже не знаем точное место проживания этой царицы (вполне возможно, что на территории современного Узбекистана), а ДНК там совсем другое.
Дұрысы осы:
Ұл боп тусаң әуелден
Сені мұндай қыла ма?!
Shpak
0
0
В оригинале:
Ул боп туусаң әүөлдөн
Сені мундай қылама.
мәнгүртсінғой, Қабанбайдың жары Гәуһар батыр болған
а я думала это только у меня дома так. эх...
у многих традиции порой заменяют могз
Почему это у казахского народа не было выдающихся женщин?
Если судить строго, то можно выделить Томирис, конечно в то время не было еще понятия казахского народа. Но если углубляться в историю, то казахи корнями уходят в то время и к тем людям.

Но если взять именно времена средневековья, и то время, когда уже было казахское ханство.
К примеру, Бопай ханым, это сестра хана Кенесары. Та казахская женщина, которая рассекала на лошади с луком и защищала казахскую степь.
А все потому, что от сына - немере, а от дочери - жиен. Немере - продолжатель рода. Жиен - отрезанный ломоть.
Кыз - конак. Она уйдет, когда выйдет замуж. И вся ее дальнейшая судьба это судьба того дома, в который она уходит. И у ее детей будет другая фамилия.


Это старые традиции, отвечавшие образу жизни века назад, но не сейчас. Стоит ли так печься за фамилию, если жизнь ребенка несчастна? Почему мужчинам так важны эти формальности, что они готовы дискриминировать собственных детей? Сейчас многие берут двойные фамилии. А во вторых, казахи давно не используют некоторые традиции, но в традицию особенности мальчиков прямо-таки вцепились, ибо удобно это для мужчин, не хотят отпустить такую привилегию.
Муж будет любить и баловать!
Вы психологию никогда не читали? Это базовая психология, недолюбленные дети обычно по жизни несчастны. Все: уверенность, самооценка, целеустремленность берет корни из Детства и этого не заменить ни мужем, ни работой, такие дети также подвержены депрессиям, чаще заболевают. Прежде чем заводить детей, надо изучить психологию.
Щас, дорежу мясо и овощи и напищу этой замечательной женщине )0 Она мне определенно нравится ))
А меня всегда удивляло то, что наиболее известные герои Великой Отечественной войны казахской национальности - женщины, точнее, девушки - Алия и Маншук. Может, потому что мужчинам воевать и умирать на войне считается чем-то естественным. И если женщина - хранительница очага, заботливая мать - брала в руки оружие и защищала свою родину от врагов, то это было чем-то необычным, поэтому и героическим.
Вообще, традиция отдавать приоритет детям-мальчикам встречается не только у казахов. У многих народов мира дети мужского пола рассматриваются, в первую очередь, как продолжатели рода, поэтому к их сбережению относились более внимательно, так как сохранение своего рода всегда считалось (по крайней мере, в прошлые времена) первостепенной задачей.
Что же касается недолюбленных девочек, то я часто встречал другую картину, когда в семье все предыдущие дети - мальчики, и когда, наконец, появлялась девочка, то ее все родственники, что называется, на "руках носили" и ей позволялось почти всё по сравнению с детьми-мальчиками.
Статистики на этот счет не встречал.
Прекращайте читать книги по психологии. Ищете корень зла в патриархальной традиции, столь ярко выраженной у казахов и по сей день.
100% патриархат (эгоизм мужчин) вызвал много несправедливости, и стал причиной феминистского движения
Матриархат невозможен, потому что этот мир (что человеческий, что животный) построен на насилии: сильный поглощает слабого, борьба за выживание и тому подобное. А женщины - слабый пол и по своей природе против насилия, поэтому в таком мире они бы не смогли выжить без мужчин.
Феминисткое движение вредит, в первую очередь, самим женщинам. Это можно наблюдать в некоторых странах Запада. Однополые браки, снижение рождаемости, внебрачные отношения - это все последствия борьбы полов.
Простите, а причем тут матриархат?

Возможно, ваш мир построен на насилии и каждодневных попытках выживания при помощи доминирования и только, коль уж вы видите только это. В действительности же, в природе все совсем иначе.

Феминистское движение - это борьба за гендерное равноправие, то есть равные права и возможности для мужчин и женщин. Давая дополнительные права (которыми можно пользоваться, если есть желание) женщинам - как оно может им вредить? В западных странах женщины значительно свободнее, чем в некоторых восточных и мусульманских, в частности, где у женщин нет никаких прав, где сильны традиционные так называемые отношения.
А чем внебрачные отношения не угодили? Не понятно.
Что значит, мой мир? Вы на какой-то другой планете живете? Все люди, живущие на Земле подчиняются одним и тем же законам. Посмотрите, как много в мире насилия. Каждый день кто-то кого-то бьет, убивает, грабит, обманывает. Даже в отношениях между странами прав тот, кто сильнее. Для чего, по-вашему, в стране существуют армия, полиция и прочие силовые ведомства и службы?
Поэтому нравится вам или нет, но это это насилие так или иначе будет присутствовать в вашей жизни, если только вы не перестанете общаться с людьми.
Все права граждан прописаны в Конституции. И у всех они равны. Или вам, женщинам, нужно больше прав, чем у остальных категорий граждан? Тогда о каком равенстве вы тут рассказываете?
Про матриархат не я начал, а чуть выше комментаторы высказались.
Если вас так привлекают внебрачные отношения, это ваше дело. Но в масштабах страны это одна из причин роста числа абортов, заболеваний передающихся половым путем, приводит к появлению большого количества матерей-одиночек и сирот.
Крепкая семья - основа благополучия государства.
Божежмой - какая каша! Делайте что хотите, я ж вам разве мешаю? Плодите биомассу, работайте на благо государства, исправно оплачивайте налоги и так далее.
Только зачем подкреплять всё это биологическим обоснованием необходимости насилия? Фромм Э. - "Анатомия человеческой деструктивности". Рекомендую.
"патриархат (эгоизм мужчин)"

У вас весьма искаженные представления о патриархальном обществе. Рекомендую углубиться в эту тему не со стороны психологии и "отношений полов", а, например, исторического материализма.
Среди наших так настроенных гражданок вполне распространена такая личная позиция, перенос своих семейных неурядиц на устройство общества, что ли. В итоге получается позиция агрессора, получателя выгод (мужчины), и жертвы, давателя выгод (женщины), весьма болезненное отношение ко взаимоотношениям полов et cetera.
и толку от вашего феминизма? Один вред и пустая трата времени
Что ж вы тут сидите тогда? идите работайте на блага государства и ТНК. Не нужно тратить драгоценное время!
В отличие от Вас, я тут бываю редко и не сижу целыми днями))) У меня хорошая работа, интересная, меня вполне устраивает)) Спешу откланяться.
И я первый раз за несколько лет здесь. АЛFА, КОМСОМОЛ!
Гүлнәр, жазғаның дұрыс емес. Қыздарды әрқашанда еркелетіп өсірген. Қайта ер балдарды қатты ұстаған, өйткене батырлыққа кішкентайыннан тәрбиелейді. Жалпы балдарды тәрбиесіне осында сөз бар: туғаннан беске дейін құдайда ұста, бестен он беске дейін құлдай ұста, он бестен кейін достай тай ұста. Сонда беске дейін балдарды еркелететін, беске толғанда үй-дала жұмысына үйретеді, он беске толған бала азаматтығына жетеді: жігіттер соғысқа қатысалады, қыздар тұрмысқа шығалады.

Ал жұбатуды айтқан себебі, ешкім өз баласын қимайды, өйткене өзге үйге барады.

Қыздын тәрбиесі ер балаларға ққарағанда әрине ерекше, өйткене қыз бала тұрмысқа шыққанда, сол үйдін ошақтын қодайыны болады. Сондықтан салт дәстүрлерді, мәдениетті жақсы білу керек. Күінің руын жалғастырады, балдарына тәрбие тәлім береді, сондықтан тірбиені жақсы білу керек. Күйуі соғыста не бір ажаоға ұшыраса, келін үйді, аулды билейді, сонда барлық ерлер оған бағыну мәжюүр болады. Сол билікті қалай үстау қажет кішкентайдан үйрету керек.

Содықтан, қалқам, бос сөзді айтпа, қазақтын мәдениетімен, салт дәстүрлерімен таныс, өз балдарыңа үйрет!
молодец, автор, хорошо и честно всё написала...риспект.
наверное от этого у нас женщины все больше перенимают от мужчин - сигареты, алкоголь, карьеру...
глупое оправдание своим порокам
Peppy
2
0
Очень затронул меня этот пост. Дело в том, что я и работаю с такими не долюбленнными девочками, как психолог. Цена такого отношения и правда, достаточно страшная - низкая ценность себя.
Я в своей практике наблюдаю два пути - или женщина выбирает путь доказательства и конкуренции, что и она не хуже, идет в бизнес, добивается многого, хорошо, если это про ее желания. А то ведь может оказаться, что по правде она совсем другого желала.
Или сидит тише воды, ниже травы, сложно ей понять, что она хочет , что ей нравится, что нет, как хочется жить. В итоге, очень многие живут не своей жизнью.
На девочках казашках особенно отражается то, что сейчас большой раскол между требованиями от общества и традициями. И порой встает сложный выбор - либо откалываться от семьи и жить так как хочется, воплощать какие то свои идеи, мечты или отказываться от себя.
diclev
0
0
В европейской культуре, по-моему, наоборот побольше внимания к девочкам. Вообще, это зависит от личности говорящего, его пола, личного опыта. Разные люди смотрят разными глазами на происходящее.
OneRed
0
0
..по-моему, зависит от девочки. Если она "послушная, прилежная, работящая", короче, маленькая женщина - то чего ее баловать? А вот если своенравная, шустрая ("похожа на папу") , то и баловать ее будут больше
А нет ли здесь стереотипа младшего ребенка? Насколько я знаю - младшим детям всегда кажется, что их любят меньше и старшие их обижают?
...
а вообще - я вижу в этом определенную правду, я сужу по сексуальности казахских девушек - они всегда гораздо сексуальнее, искренее и правдивее в отношения, на грани извращенности, как я замечал... Может быть это действительно связано с тем, что их недолюбили в детстве?
Жол мураты - жету,
Кыз мураты - кету.
Следуя логике сказанного, зачем любить сильно девочку, если она все равно покинет родной дом и станет дочкой для иных?...Да и у "иных" она не будет утопать в любви (хотя раз на раз не приходиться), так как у нас "так принято".
По сути пост имеет зерно. Есть определенные анализ и наблюдения. Но ведь это Казахстан. Тут всегда было так, что женщина - это своеобразный атрибут для мужчины. Иначе откуда понятия "выкупа" за невесту? То есть уже, на уровне всей культуры (исторической), имеет место приравнивания женщин к материальным ценностям.
А так, тема очень глубокая и совсем поверхностная одновременно. И в частности все судится исходя из личных случаев.
В настоящее время замечаю феномен в точности наоборот - избалованные младшие дочери в казахских семьях. Часто младшие дочери - шлюхи, извините за грубое выражение. Не получают должного воспитания, вседозволенность и тому подобное. Пост не понравился, все плач о несчастной женской доле. Детей рожать кто будет, горемычные европоцентристки? И вообще, зачем во всем огладываться на Запад, свои мозги не работают?
Вам никто не обязан рожать детей.
ответ эгоистичной ТП. Не хотите рожать детей - вырождайтесь на здоровье. Только не надо вдалбливать "жизнь для себя" - как идеал другим в головы
Ответ цисгендероного мудака. Плодите биомассу, только не надо вдалбливать "детей рожать кто будет?", как идеал другим в головы.
а тебя зачем на свет породили твои родители? Лучше бы сразу абортировали, жили бы себе в уодовольствие, занимались "якобы" наукой, искусством)) Тупой дебил
Может быть и лучше, кто знает? Вот вы, например, лишнее подтверждение необходимости введения повсеместного разрешения на аборты.
Мда. Действительно. Жаль, что ты не стал абортивный материалом.
Вам нужен спор ради спора?
Нет, просто не смог пройти со спокойной душой мимо такого традиционалистического высера.
и что такого плохого в традиции создавать семью? Мразь, ты даже культурно изъясняться не можешь
Куда уже культурнее. Плохого в традиции создавать семью - то что вы, традиционалисты, пытаетесь преподнести это так, что все обязаны это для вас делать.
tosico
0
0
В нашем роду девочек уважают и балуют не меньше. Отцы всегда говорят, что девочка в доме гость. За төр сажают в доме и в гостях. Да, соглашусь к мальчикам особое отношение: нельзя бить по спине, держать за голову и поднимать ногу и т.д. Но, это никогда не означало, что к девочкам все это применимо.
Рождение сына в семья обязательно, он продолжатель рода. Хотя, как утверждают ученые гены матери намного сильнее и в ребенке в основном 98% от нагашы.
И меня тоже возмущает эта нескончаемая картина, когда девочке вечно указывают что делать и как. Не заостряли её индивидуальность как личность. Это преграждает все пути к великим победам. И ещё убивают нацеленность на то, чтобы девочка вышла вышла замуж целочкой, в то время как общество всячески морально и аморально "насилуют." Поясню,: девушка выходит замуж целочкой, а муженек активно изменяет ей. При этом она в его доме служанка, кухарка, детей рожетка, проститутка, нянечка, и при всем при этом дармоедка. После этого естественно задается вопрос, а нафига замуж?!

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

«До какой же еще степени унижения должен дойти народ?!»

«До какой же еще степени унижения должен дойти народ?!»

Министерство труда и соцзащиты провело через парламент очередной крайне неоднозначный закон, который может вызвать всплеск недовольства в стране.
openqazaqstan
15 нояб. 2017 / 11:17
 • 27097
 • 19
«Почему я не хочу встречаться с мужчинами-казахами»

«Почему я не хочу встречаться с мужчинами-казахами»

Заранее отпишусь, данный пост не является попыткой оскорбить собственную нацию) Как говорится о вкусах не спорят, каждому свое.
Bonittta
16 нояб. 2017 / 14:28
 • 14243
 • 359
Самый большой мошенник в стране: об эффективной схеме развода «Казахтелеком»

Самый большой мошенник в стране: об эффективной схеме развода «Казахтелеком»

История о том, как Народный провайдер наваривается на своих клиентах, намерено не отключая услуги, и беря лишние деньги за ненужные и не оказываемые услуги.
ligaspravedlivosti
17 нояб. 2017 / 19:12
 • 15243
 • 61
Почему катастрофический отток интеллектуальной элиты не тревожит Астану?

Почему катастрофический отток интеллектуальной элиты не тревожит Астану?

Как сообщает телеканал КТК, только за последние девять месяцев Казахстан покинули 28200 человек, из них почти пять тысяч инженеров, около 2700 экономистов и 1700 учителей.
openqazaqstan
17 нояб. 2017 / 11:00
 • 9956
 • 50
Задержан казахстанец, продававший детей в сексуальное рабство в ОАЭ и Бахрейн

Задержан казахстанец, продававший детей в сексуальное рабство в ОАЭ и Бахрейн

Подтверждаются худшие предположения, циркулирующие в соцсетях. Периодические исчезновения детей в разных регионах Казахстана объясняются не только семейными проблемами и «синими китами».
openqazaqstan
16 нояб. 2017 / 15:46
 • 7069
 • 54
О «топ-30», «топ-50» и прочих понтах можно пока забыть

О «топ-30», «топ-50» и прочих понтах можно пока забыть

В объективности выводов швейцарского банка Credit Suisse усомниться трудно – его экономические рейтинги относятся к самым авторитетным и их явно трудно упрекнуть в предвзятости
openqazaqstan
18 нояб. 2017 / 17:21
 • 5275
 • 76
«Думай как британец»: 8 вещей, которым я научилась в Великобритании

«Думай как британец»: 8 вещей, которым я научилась в Великобритании

Как два года в Великобритании изменили мою жизнь. Несколько простых вещей, которые могли бы сделать нашу жизнь лучше.
goribaldi
13 нояб. 2017 / 16:51
 • 4329
 • 28
Мой личный рейтинг женщин: от пуританки до содержанки

Мой личный рейтинг женщин: от пуританки до содержанки

Сегодня предлагаю вашему вниманию мой личный рейтинг женщин. А вот я хочу быть домохозяйкой, правда, не пахать дома, а хозяйничать.
Mysli_v_Sluh
13 нояб. 2017 / 15:00
Российским женщинам нужны казахстанские мужчины?

Российским женщинам нужны казахстанские мужчины?

Отдельные инициативы некоторых российских чиновников вызывают в Казнете приступы просто-таки гомерического ржача. Женщин в регионе – пруд пруди, а вот мужчин, с которыми они могли бы создать семьи, не хватает.
openqazaqstan
14 нояб. 2017 / 15:55
 • 2861
 • 18