ОРД — ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Оля Коваль 2013 M09 25
151
0
0
0

Завданням ОРД - оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України ОРД...

Завданням ОРД - оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України

ОРД ( 2001-05, 2002-05 ), розвідувально-підривну діяльність
спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою
припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства,
а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян,
суспільства і держави. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
ОРД 02:Наркотрафик.UA. Украина становится важнейшим «портом» для наркомафии

ОРД - Поняття оперативно-розшукової діяльності

ОРД - Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і
негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних
заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та
оперативно-технічних засобів.

ОРД - Правова основа оперативно-розшукової діяльності

Правову основу ОРД - оперативно-розшукової діяльності становлять
Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, Кримінальний
( 2001-05, 2002-05 ) та Кримінально-процесуальний кодекси
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) України, закони України про
прокуратуру ( 1789-12 ), міліцію ( 565-12 ), Службу безпеки,
Державну прикордонну службу України ( 1779-12 ), державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів,
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних
органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і
договори, учасником яких є Україна. ( Стаття 3 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 )
ОРД 02:СИЗО №13. Новая «хозяйка»

ОРД- Принципи оперативно-розшукової діяльності

ОРД - Оперативно-розшукова діяльність грунтується на принципах
законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами
управління і населенням.

ОРД - Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність

ОРД - Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними
підрозділами:
Міністерства внутрішніх справ України - кримінальною,
транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по
боротьбі з організованою злочинністю, судовою міліцією; ( Абзац
другий частини першої статті 5 в редакції Закону N 3784-12 від
23.12.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 312-XIV
( 312-14 ) від 11.12.98, в редакції Закону N 2246-III ( 2246-14 )
від 18.01.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 - щодо набуття чинності див. "Прикінцеві
положення" Закону )
Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою
контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними
підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю,
оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного
документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників
кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;
Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки,
оперативно-технічними, власної безпеки; ( Частину першу статті 5
доповнено абзацом згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від
15.12.2005 )
Державної прикордонної служби України - розвідувальним
органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки,
оперативно-технічним, власної безпеки), оперативно-розшуковими
підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та
його територіальних органів, підрозділами з охорони державного
кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони,
забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки,
оперативного документування та оперативно-технічними; ( Абзац
частини першої статті 5 в редакції Законів N 3111-III ( 3111-14 )
від 07.03.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває
чинності з 01.08.2003 року; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, N 3200-IV
( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
управління державної охорони - підрозділом оперативного
забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та
об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона; ( Абзац частини
першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 )
органів державної податкової служби - оперативними
підрозділами податкової міліції; ( Частину першу статті 5
доповнено абзацом згідно із Законом N 85/98-ВР від 05.02.98 )
органів і установ Державного департаменту України з питань
виконання покарань - оперативними підрозділами; ( Частину першу
статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 )
від 11.12.98 )
розвідувального органу Міністерства оборони України -
оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки. ( Частину
першу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002 )
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2932-12 від 26.01.93 )
ОРД 02:Охота на кротов

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ОРД - організаційно-розпорядчі документи (ОРД) – це управлінська документація, що слугує засобом здійснення і регулювання процесів в управлінні. Документи, які належать до ОРД можна умовно поділити на такі групи:

ОРД організаційні (положення, інструкції, правила, статути тощо);

ОРД розпорядчі (постанови, рішення, розпорядження, вказівки тощо);

ОРД довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, пояснювальні та службові записки, службові листи, плани роботи, телеграми, телефонограми, звіти, довідки тощо);

ОРД з кадрових питань(заяви, накази по особовому складу, особові картки, трудові книжки, характеристики);

ОРД особові офіційні (пропозиції, заяви, скарги, автобіографії, розписки, доручення тощо).

Оцените пост

0