Си тіліндегі есеп

Данияр Мырзаканов 2012 M12 7
1230
0
2
0

A(4,4) матрицасы берілген. Теріс элементтердің қосындысын, оң элементердің көбейтіндісін табу. #include <stdio.h>#include <conio.h>#define nmax 100void main(){ int a[nmax][nmax];int...

A(4,4) матрицасы берілген. Теріс элементтердің қосындысын, оң элементердің көбейтіндісін табу.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define nmax 100
void main()
{

int a[nmax][nmax];
int i,j,n;
int s=0,p=1;
clrscr();
printf("n manin engiz->");
scanf("%d",&n);
for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
printf("a[%d][%d]=",i,j);
scanf("%d",&a[i][j]);
}

for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
if (a[i][j]<0){
s=s+a[i][j];
}
else{
if (a[i][j]>0){
p=p*a[i][j];
}
}

}

printf("\nOndelgen massiv \n");

printf("\nTeris elementer kosindisi = %d\n",s);
printf("\nOn elementter kobeitindisi = %d\n",p);
getch();
}

Оцените пост

2