• 201008
 • 88
 • 12
Нравится блог?
Подписывайтесь!

ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР ТІЗІМІ

 

Сәлем достар!!! Бұл сайтта жүргеніме аз уақыт болса да, басты мақсатыма жетіп жатқан сияқтымын. Саяси ғылымдардың мені қызықтыратын тақырыптарым, жазбаларыма сілтеме беру арқылы оқырмандарым көбее бастады. Сонымен қатар, пікір білдірушілер саны артуда. Әрине, маған Сіздердің пікірлеріңіз ауадай қажет. Мынау менің сонау 2004 жылдан бері жариялап үлгерген ғылыми мақаларымның тізімі. Қызықтыратын тақырыптар болса, оқып көріңіздер

Саяси ғылымдарының кандидаты Насимов Мұрат Өрленбайұлының ғылыми және әдістемелік еңбектерінің

Т І З І М І

НАСИМОВ

2004 жыл

1. Саяси үгіт-насихат мемлекеттік идеологияны іске асыру құралы ретінде // Қазақстан Республикасының ішкі жәе сыртқы саясатының өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.-Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2004. – 213-218 бб. (А.С. Абулкасовамен бірлескен авторлықта).

2. 1999 жылғы Президент сайлауы науқанындағы қолданылған саяси жарнамалар // Актуальные проблемы политической науки Казахстана: Сборник научных трудов. - Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2004. Вып. 2. – 160-168 бб.

2005 жыл

1. Саяси жарнаманы зерттеудегі ғылымдағы негізгі көзқарастар // Халықаралық қатынастар және жаһандық дамудағы саяси проблемалар: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.-Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2005. – 386-390 бб.

2. PR саяси коммуникацияның формасы ретінде // Қазақстан Республикасы модернизациясының өзекті мәселелері: экономика, саясат және идеология: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2005. – 143-146 бб.

2006 жыл

1. Қазақстан Республикасындағы саяси жарнаманың дамуы // ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы. – 2006. – №2(26).-189-194 бб.

2. Саяси жарнама – саяси менеджментті іске асырудың құралы ретінде // Азамат-қоғам-мемлекет: өзара қатынастарының өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.- Семей: Семей мемлекеттік педагогикалық институты, 2006. – 173-176 бб. (А.А. Кеңесовпен бірлескен авторлықта).

3. Қазақстандық қоғамды модернизациялау жағдайындағы саяси жарнама // Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси модернизациясының жаңа кезеңі: жүзеге асыру мәселелері: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2006. – 237-244 бб.

2007 жыл

1. Антика дәуіріндегі саяси жарнаманың ерекшеліктері // ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы. – 2007. - №1- 64-67 бб.

2. Жарнама және оның қоғамның әлеуметтік-саяси процесіндегі маңызы // ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы. - 2007. - №3. -34-38 бб.

3. Қазақстандық электораттың мінез-құлқына саяси жарнаманың ықпалы // «Қауіпсіздік: халықаралық, аймақтық, ұлттық (жүйелік тәсіл)» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Алматы: әл-Фараби атындағы КазҰУ, 2007. - 220-229 бб.

4. 2007 жылғы Парламент сайлауында қолданылған саяси жарнамалар // «Қазіргі Қазақстандағы инновациялық даму және ғылымның қажеттілігі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Алматы: Қазақстан Республикасы бірінші Президентінің Қоры, 2007. - 31-37 бб.

5. Жарнама саяси ғылымдардың объектісі ретінде // Актуальные проблемы политической науки Казахстана: Сборник научных трудов. - Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2007. – Вып.2 (8). - 137-144 бб.

2008 жыл

1. Саяси жарнаманың сайлау науқаны технологиясындағы орны. – Алматы, 2008. – 112 б.

2. Саяси жарнама: теория және тәжірибе. – Алматы, 2008. – 220 б. (Л.М. Иватова, Г.Ө. Насимовамен біріккен авторлықта)

3. Қазақстан Республикасындағы саяси партиялардың Парламенттік сайлау науқандарындағы саяси жарнама // Қоғам және дәуір. - 2008. - №1. – 22-27 бб.

4. Саяси жарнаманың саяси-құқықтық негіздері // «Мұстафиндік саясаттанулық оқулары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2008.- 275-283 бб.

5. 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының әлеуметтік-экономикалық себептері // 1986 жылдың желтоқсан оқиғалары: саясат, билік, тағдырлар. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2008.-135-141 бб. (Г.Ө. Насимовамен бірлескен авторлықта)

2009 жыл

1. Қазақстан Республикасындағы электораларалық кезеңдегі саяси жарнама технологияларын қолдану ерекшеліктері // «Қазақстан Республикасының халықаралық имиджін қалыптастыру контекстіндегі мемлекеттің қауіпсіздігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2009.- 338-343 бб.

2. Әл-Фараби еңбектерінің қазіргі саяси ғылымдардағы орны // «әл-Фараби: Философия, мәдениет, дін» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2009. 106-110 бб. (Л.М. Иватовамен бірлескен авторлықта)

3. Қазіргі саяси ғылымдардағы «Ақиқат сыйы» еңбегінің орны // «Әлемдік интеграциялық процестердің даму шарттарындағы Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2009. 200-205 бб. (Б.Ж. Паридиновамен бірлескен авторлықта).

4. Қазақстан Республикасындағы саяси жарнаманың мәдениеті // «Өркениеттер диалогындағы тарихи-мәдени мұраның рөлі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: Мәдени саясат және өнертану институты, 2009. – 178-183 бб.

5. Электоралды мәдениетті қалыптастырудағы саяси жарнаманың орны // «ІХ Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың ғылыми конференциясының материалдары. – Павлодар: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2009. - 147-151 бб. (Ә. Негмановамен біріккен авторлықта).

6. Жазба ескерткіштері саяси жарнаманы зерттеудің негізі ретінде // «Еуразия тарихы мен мәдениетіндегі Арал-Сырдария өңірінің орны» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, 2009.- 289-294 бб.

2010 жыл

1. Қоғамды модернизациялау жағдайындағы саяси жарнаманың орны // Ақиқат. - 2010.- №1. – 16-20 бб.

2. Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары кеңістігіндегі саяси жарнама технологиялары // «Қазақстан қоғамындағы ақпараттық процестер: PR, БАҚ менеджменті және маркетингі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2010. – 43-47 бб.

3. Менеджмент пен маркетинг философиясы тұлғаның әлеуметтенуі құрылымының негізі ретінде // «Қазақстан Республикасының егемендігі және патриотизмді дамыту» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, 2010. – 131-137 бб.

4. Жазба ескерткіштері саяси жарнаманы зерттеудің негізі ретінде // «Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық институтының Хабаршысы. – 2010. -№1. – 34-38 бб.

5. Оқытудың кредиттік технологиялары және оның ерекшеліктері / Оқытудың жаңа технологиялары. - Оқу-әдістемелік жинақ. – Алматы, 2010. – 7-14 бб.

6. Дистанциялық оқыту технологияларының ерекшеліктері / Оқытудың жаңа технологиялары. - Оқу-әдістемелік жинақ. – Алматы, 2010. – 50-55 бб.

7. Патриотизм қазақстандық қоғамның саяси тұрақтылығының негізі ретінде // «Әлеуметтік инженерия феномені: тәжірибе және болашақты реконструкциялау» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: Қазақстан Республикасы бірінші Президентінің Қоры, 2010. - 230-233 бб. (Г.Ө. Насимовамен бірлескен авторлықта).

8. Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы ел саяси тұрақтылығының көрінісі ретінде // «Аймақтың инновациялық дамудағы бизнес пен білімнің әріптестігі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Қызылорда: «Болашақ» университеті, 2010. – 84-87 бб.

9. Саяси технологиялардың мәні мен принциптері // «Аймақтың инновациялық дамудағы бизнес пен білімнің әріптестігі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Қызылорда: «Болашақ» университеті, 2010. – 190-193 бб. (Г.Ө. Насимовамен бірлескен авторлықта).

10. Саяси жарнама негіздері // Оқу құралы. – Қызылорда, 2010. - 55 б.

11. Саясаттану // Әдістемелік нұсқау – Қызылорда, 2010. - 23 б.

12. Теледидар және Интернет саяси кеңес берудің құралы ретінде / Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-саяси көзқарастар. – Ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы, 2010. – 14-18 бб.

13. Бұқаралық ақпарат құралдарының қарым-қатынастық негіздері / Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-саяси көзқарастар. – Ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы, 2010. – 66-70 бб. (Р.М. Құлахметовамен бірлескен авторлықта).

14. Жаһандық ақпараттық кеңістік шарттарындағы Қазақстанның имиджін қалыптастыру мәселелері // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. - 2010.-4. – 66-70 бб.

15. Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы сыртқы саясаттағы халықаралық имиджді жоғарылатудың негізі ретінде // Қазақстан жоғары мектебі. - 2010.- №4. – 200-204 бб. (Б.Ж. Паридиновамен бірлескен авторлықта).

16. Қазақтың түркі тілдес философиялық көзқарастарындағы кеңес беру идеялары // Гуманитарлық зерттеу мәселелері: Ғылыми мақалалар жинағы. Оныншы шығарылым. – 108-111 бб.

2011 жыл

1. Оқытудың кредиттік технологияларының ерекшеліктері мен мүмкіндіктері: SWOT сараптама // Тағылым. – 2011. -№1. – 46-53 бб. (Б.Ж. Паридиновамен бірлескен авторлықта).

2. Бейбітшілік пен жасампаздықтың 20 жылындағы тәуелсіз Қазақстанның халықаралық имиджі / ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім – Ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы, 2011. – 57-61 бб.

3. Жастарды рухани-адамгершілік және патриоттыққа тәрбиелеудің негізгі мәселелері / ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім – Ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы, 2011. – 127-131 бб. (Қ. Қалдыбайұлымен бірлескен авторлықта).

4. Қазақ ағартушылары көзқарастарындағы әлеуметтік-саяси кеңес берудің белгілері // Гуманитарлық зерттеу мәселелері: Ғылыми мақалалар жинағы. Он бірінші шығарылым. – 94-97 бб.

МҰРАТ НАСИМОВ Murat_Nasimov
ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК
24 июля 2011, 16:33
10697

Загрузка...
Loading...

Комментарии

Бұл тізімді не мақсатпен жариялап отырсыз, ағасы?
Пікірсіз қалған блог жетім демекші, егер қаласаңыз, kk.wordpress.com немесе kazjur.kz деген жерлерде де блог жүргізе аласыз.
Сәтті блоггинг тілеймін!
Пікіріңізге рахмет!!! Жаңадан бастаған соң түсіну қиын болып жатқан жайы бар. Көмек беруге дайын болсаңыздар, кеңестеріңізді тыңдауға дайынмын

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

О проститутках, ЗППП и других сексуальных страстях

О проститутках, ЗППП и других сексуальных страстях

У меня обширный сексуальный опыт, и я этим не хвастаюсь. Будь у меня возможность, променял бы это всё на одного партнёра. Но так как с личной жизнью не заладилось, а секс я очень люблю, то приходилось изворачиваться.
bez_prav
18 окт. 2017 / 18:01
Отчего в Казахстане предвзятое отношение к отечественному продукту?

Отчего в Казахстане предвзятое отношение к отечественному продукту?

Вы когда-нибудь пользовались казахстанской косметикой? Я тоже нет, поэтому сразу же откликнулась на приглашение своего фейсбук-френда протестировать отечественные крема… из Степногорска.
Shimanskaya
16 окт. 2017 / 11:32
 • 3003
 • 35
Я помню тот день, когда мне позвонили друзья и сообщили: «Она выходит замуж». Часть 2

Я помню тот день, когда мне позвонили друзья и сообщили: «Она выходит замуж». Часть 2

Я знал дату свадьбы. За неделю до свадьбы в соцсети "Вконтакте" на все мои последние фото, был проставлен лайк с её профиля. Сердце забилось сильнее. В душе загорелась наивная, крошечная надежда.
Dominator-kz
17 окт. 2017 / 15:41
Льготное кредитование для молодежи Алматы. Не хоромы, но для начала неплохо

Льготное кредитование для молодежи Алматы. Не хоромы, но для начала неплохо

Если вам нет 35 лет и у вас нет своего жилья, то есть интересная гос.программа. Нишевая программа - молодые семьи Алматы до 35 лет, семья - это как минимум 2 супруга без детей.
DanaJarlygapova
19 окт. 2017 / 16:21
Мой парень – «тиран». Почему я вступила в такие отношения?

Мой парень – «тиран». Почему я вступила в такие отношения?

История из моей жизни. Я вспоминаю эти отношения и сама не могу понять - как так произошло? А дело в том, что вы и сами не заметите. Это наступает плавно и динамично.
Altynai_JA
18 окт. 2017 / 14:17
Доверяют ли граждане Казахстана полицейским? Социальный опрос

Доверяют ли граждане Казахстана полицейским? Социальный опрос

Борьба с оборотнями в погонах идёт не один год, но без особого эффекта. Это даёт повод подробнее поговорить о нашей полиции и её проблемах. Как относятся к полицейским казахстанцы?
voiceQZ
20 окт. 2017 / 18:42
 • 2362
 • 40
«Автобусная неделя». Выдержит ли аким Шымкента давку в общественном транспорте?

«Автобусная неделя». Выдержит ли аким Шымкента давку в общественном транспорте?

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов нашёл решение накопившихся проблем городского транспорта. Все ключевые работники акимата некоторое время будут сами ездить на автобусах.
openqazaqstan
18 окт. 2017 / 10:53
 • 1872
 • 35
Сказ об офисных планктонах. А какой работник ты?

Сказ об офисных планктонах. А какой работник ты?

Я проработала во многих компаниях и повстречала очень много разных интересных людей. Исходя из моих наблюдений, могу описать несколько категорий работников. Может, речь пойдет о ком-то из вас…
Altynai_JA
18 окт. 2017 / 17:51
 • 1845
 • 17
Аркадий Волож привел в Казахстан «Яндекс.Лицей». Плакать или радоваться?

Аркадий Волож привел в Казахстан «Яндекс.Лицей». Плакать или радоваться?

"Яндекс.Лицей" зашел в казахстанские школы. План - учить бесплатно программированию, формировать себе кадры и выйти на мощность 10 тысяч школьников в год.
Zhumanova
18 окт. 2017 / 8:36
 • 1700
 • 16