"КУЛАНШИ". ВЫСТАВКA.

conqueror 2011 M05 18
1371
0
0
0

"ҚҰЛАНШЫ" ҚАЗІРГІ ЗАМАН ӨНЕР ОРТАЛЫҒЫ СІЗДІ ЖАҢА КӨРМЕНІҢ АШЫЛУЫНА ШАҚЫРАДЫ! CONTEMPORARY ART CENTER "KULANSHI" INVITES YOU TO THE OPENING OF NEW EXHIBITION! ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "КУЛАНШИ"...

"ҚҰЛАНШЫ" ҚАЗІРГІ ЗАМАН ӨНЕР ОРТАЛЫҒЫ СІЗДІ ЖАҢА КӨРМЕНІҢ АШЫЛУЫНА ШАҚЫРАДЫ!

CONTEMPORARY ART CENTER "KULANSHI" INVITES YOU TO THE OPENING OF NEW EXHIBITION!

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "КУЛАНШИ" ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ВЫСТАВКИ!

 

“АСА АУЫР ЖЕҢІЛДІК”

ЛЕЙЛА МАХАТТЫҢ ӨНЕР ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ

ЖЕКЕ КӨРМЕСІ (КЕСКІН, ГРАФИКА)

.

КҮНІ: 26 МАМЫР (БЕЙСЕМБІ) 2011 ж.

УАҚЫТЫ: 18.30

МEKEH: “ҚҰЛАНШЫ” Қазіргі Заман Өнер Орталығы,

Бейбітшілік және Келісім Сарайы (ПИРАМИДА), 6 қабат.

_____________________________________________________________________________

 

“UNBEARABLE LIGHTNESS”

PERSONAL EXHIBITION OF LEYLA MAHAT (PAINTING, GRAPHICS).

DATE: 26th of MAY (THURSDAY) 2011

TIME: 06.30 pm

PLACE: Contemporary Art Center “KULANSHI”,

Palace of Peace and Accord (PYRAMID), 6 floor.

_______________________________________________________

 

“НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ”

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛЕЙЛА МАХАТ (ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА).

ДАТА: 26 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 2011 г.

ВРЕМЯ: 18.30

МЕСТО: Центр Современного Искусства “КУЛАНШИ”,

Дворец Мира и Согласия (ПИРАМИДА), 6 этаж.

_______________________________________________________

 

ЛЕЙЛА МАХАТ

Бейнелеу Өнері Академиясының Құрметті Мүшесі, Прага, Чехия.

Еуропа Өнер Қауымдастығының Лауреаты.

Қазақ Ұлттық Өнер Университетінің Кескін, Мүсін және Сценография факультетінің Доценті

Қазақстан-Ресей Университетінің Дизайн кафедрасының профессоры, Астана, Қазақстан.

Еуропа Өнеріне Үлесін қосқаны үшін Франц Кафка атындағы медалінің иегері, Прага, Чехия.

Көрмелері:

Қазақстан Республикасы, Түркия, Германия, Бельгия, Молдова, Ұлыбритания, Нидерланд, АҚШ, Италия, Франция, Ресей, Чехия, Үндістан.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

LEYLA MAHAT

Honored Member of the Academy of Art, Prague, Czech Republic

Laureate of the European Art Union

Associate professor of the faculty of painting, sculpture and scenography of Kazakh National University f Arts

Professor of the Kazakh- Russian University, Chair of Design, Astana, Kazakhstan

Winner of the Medal of contribution to the art of the name of Franz Kafka

Exhibitions:

Kazakhstan, Turkey, Germany, Belgium, Moldova, Great Britain, Netherlands, USA, Italy, France, Russia, Czech Republic, India.

_______________________________________________________________________________________________________

ЛЕЙЛА МАХАТ

Почетный Член Академии Изобразительных Искусств, Прага, Чехия.

Лауреат Европейского Союза Искусств.

Доцент факультета живописи, скульптуры и сценографии Казахского Национального Университета Искусств.

Профессор кафедры Дизайна, Казахстанско-Российский Университет, Астана, Казахстан.

Обладатель медали имени Франца Кафки за вклад в европейское искусство, Прага, Чехия.

Выставки:

Казахстан, Турция, Германия, Бельгия, Молдова, Великобритания, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Италия, Франция, Россия, Китай, Чехия, Индия.

Оцените пост

0